Spôsoby platby

Platbu je možne zrealizovať prevodom na nasledujúci účet:

Pre platbu v eurách: SK48 7500 0000 0040 1307 1930

Pre platbu v českej korune: GB74 REVO 0099 7040 0863 22

Alebo v hotovosti pri zvolení platby dobierkou